Start-up versus scale-up: wat is het verschil?

  • Icon FR
  • Icon EN

Je hebt waarschijnlijk al gehoord van de term "start-up", maar “scale-up” is voor veel mensen nog onbekend. In 2019 wordt dit woord echter steeds vaker gebruikt. Wat betekent het? Dit artikel geeft een overzicht van dit concept, dat nu een must is in de ondernemerswereld.

Definities van de termen

Om het concept “scale-up” te begrijpen, herinneren we ons eerst wat een start-up is: 

"(...) het is noch de leeftijd, noch de omvang, noch de sector van activiteit die van een onderneming een start-up maken, maar de volgende drie voorwaarden: 1) het vooruitzicht van een sterke groei, 2) het gebruik van nieuwe technologie, en 3) de behoefte aan massale financiering door middel van fondsenwerving". Patrick Fridenson, historicus ondernemingen

Nu we de definitie van een start-up hebben vastgesteld, kunnen we naar scale-up kijken: 

"Scale-up" komt overeen met een fase in het leven van een bedrijf wanneer het groeit, wanneer het "van schaal verandert". Dit zijn start-ups die met succes de eerste fase van hun bestaan hebben doorlopen en die kans maken om grote internationale bedrijven te worden en vele jobs te creëren. De scale-up heeft dus de opstartfase verlaten, maar bevindt zich nog niet in de volledige bedrijfsfase omdat het bedrijf nog steeds groeit.

In tegenstelling tot de start-up, die zich in een vroeg stadium bevindt en nog moet bewijzen dat haar product geschikt is voor de markt, heeft de scale-up haar product al op de markt gevalideerd en heeft zij bewezen dat haar groei stabiel en duurzaam is. Het belangrijkste verschil tussen start-ups en scale-ups bevindt zich dus in de groeifase. 

helpilepsy"Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen start-ups en scale-ups. Sommige mensen gaan aan de slag bij een start-up en verlaten het bedrijf zodra het een scale-up is geworden, en aan de andere kant zijn er mensen die in een scale-up werken en nooit graag in een start-up zullen werken.” Ludovic Ampe, Chief Customer Officer bij Helpilepsy en ex Head of Services and Community bij Scale-Ups.eu

scaleup-3

Om als een scale-up te kwalificeren, moet een bedrijf minstens 10 werknemers hebben, met een groeipercentage van minstens 20% over de laatste 3 jaar en een omzet van 1 tot 3 miljoen.

 

Het verschil in omgeving

Werken in een start-up of scale-up kent een aantal grote verschillen. Afhankelijk van de verwachtingen en behoeften kan men al dan niet een goed gevoel hebben over het werken in de ene of de andere structuur.

Concreet

De start-up: Autonome en onafhankelijke mensen zullen zich hier als vissen in het water voelen. Ze kunnen groeien door hun creativiteit te ontwikkelen. Er is veel vrijheid, maar die kan soms ten koste gaan van de financiële stabiliteit.

→ Zie ons artikel: Wat is de start-up mentaliteit?

Scale-up: Het is de ideale plek om deel te nemen aan een project met een mooie toekomst. Het biedt ook het voordeel van steun en een inkomen dat stabieler is dan de start-up.

→ Zie ons artikel: 9 voordelen van het werken in een scale-up

andreas-creten

 Zodra je geld inzamelt, wordt het ernstiger. Je wordt geconfronteerd met een raad van bestuur die bestaat uit investeerders die de controle over je organisatie willen overnemen, zie de cijfers en veranderingen van het team. Vooral als je doorgaat naar de B-serie. Ook begint de aanloopgeest te rijpen en te veranderen. Andreas Creten - CEO en Founding Partner of madewithlove

 

Hoe maak je de succesvolle overgang van start-up naar scale-up?

startuptoscaleupOm van start-up naar scale-up te gaan, is het van cruciaal belang om een wervingsplan op te stellen. Dit is een tijdrovend proces en we moeten niet beknibbelen op de (onder andere financiële) middelen om de juiste talenten op het juiste moment in te huren om het bedrijf te laten groeien. 

In België zijn de laatste jaren veel start-ups opgericht, maar slechts 5% bereikt de scale-up fase. De reden? De overgang is te vroeg begonnen.

Als een start-up zich wil ontwikkelen, moet zij de ondernemingsgeest hebben die nodig is om de waarde van haar producten te bestendigen, terwijl zij tegelijkertijd de wil moet hebben om ze te verbeteren, zichzelf opnieuw uit te vinden, ambitieuze projecten te lanceren en zichzelf in vraag te stellen. Als de financiële situatie van een start-up stabiel is en haar meest ambitieuze doelstellingen overstijgt, kan het tijd worden om de stap in de richting van scale-up te overwegen! Een goede scale-up is een structuur die erin geslaagd is om haar startersgeest te behouden en zich ondanks de vele ideeën en projecten te organiseren.
Maja Fiołek

Geschreven door Maja Fiołek

Maja is a Communication Ambassador at MyNextCompany and a passionate advocate of translating the inbound tools into the world of recruitment. Outside of work, you will find her training for the next triathlon or nose-deep in house renovation.