Wat is een cafetariaplan?

  • Icon FR
  • Icon EN

Het cafetariaplan is een vrij recente uitvinding en heeft betrekking op het verloningsbeleid van een bedrijf. Het plan staat werknemers toe hun eigen loonpakket samen te stellen, net zoals iemand zijn menu kiest in een cafetaria. Vandaar de naam cafetariaplan.

Werknemers kunnen hun keuze maken op basis van wat ze nodig hebben. Eén werknemer kan bijvoorbeeld kiezen om meer geld of extra vakantie te krijgen als compensatie, terwijl een ander meer belang hecht aan pensioensparen. Het systeem verlicht de sociale en fiscale druk. Werkgevers moeten rekening houden met individuele verwachtingen en daarbij een individueel verloningsbeleid hanteren aangepast aan het bedrijf.

Hier zijn enkele belangrijke zaken die je moet weten over het cafetariaplan.

De huidige situatie in België

Voorlopig is er geen legale omkadering voor het cafetariaplan in België, dus het systeem is wettelijk geblokkeerd. Bedrijven moeten tussen de bestaande regelgeving navigeren om een flexibele verloning te implementeren. Om het cafetariaplan legaal te introduceren, moet de gerelateerde terminologie verklaard worden en een legale omkadering gecreëerd worden. Maar het systeem is niet zo populair als men op voorhand had gedacht.

plan-cafeteria-2

De werkgever ziet in dat een cafetariaplan meer voordelen heeft dan hij in eerste instantie dacht. Sportlidmaatschap, kinderopvang, een thuisdienst... Er zijn vele, gevarieerde opties die perfect passen in het cafetariaplan, hoewel niet alles wettelijk is aanvaard.

Overzicht van risicodekking

  •         Risicodekking (pensioen, dood, invaliditeit, hospitalisatie, enz.);
  •         Hoogte van de garanties;
  •         Beleggingsplannen

Bij het uitvoeren van een cafetariaplan moet bijzondere aandacht worden besteed aan de toegankelijkheid van de garanties die aan elke werknemer worden geboden. Iedere werknemer binnen dezelfde categorie moet over dezelfde opties beschikken.

Voor wie is het plan bedoeld?

Volgens onderzoek van Securex, op dit moment geniet 17% van de Belgen van een cafetariaplan, terwijl 71% aangeeft dat zij graag een deel van hun salaris zouden inruilen voor andere voordelen.

Cafetariaplannen zijn traditioneel aanwezig in grote bedrijven. Bijvoorbeeld bij banken. Variaties op het cafetariaplan bestaan al sinds de jaren ’70 en veel grote bedrijven maken reeds lange tijd gebruik van een flexibele verloning.  Kmo’s kunnen echter ook kiezen voor een cafetariaplan: de enige voorwaarde is een basisloon-beleid.

Hoe zit het met jouw werkgever?

plan-cafeteria-3

In praktijk kan elke werkgever een cafetariaplan implementeren. Hoewel deze oplossing perfect lijkt, kent ze weinig succes in België. Werkgevers zijn terughoudend om er gebruik van te maken wegens de toename van administratie waarmee dit gepaard gaat. Om in de maaltijd-metafoor te blijven: het serveren van dezelfde maaltijd voor iedereen is eenvoudiger voor de chef, maar dit stelt niet per se iedereen tevreden.

Gelukkig zijn er de laatste tijd verbeteringen aangebracht in de verloningsregelingen en deze zouden werkgevers kunnen aanmoedigen gebruik te maken van dit gunstig betalingsplan. Er is ook nieuwe software op de markt om de implementatie van het cafetariaplan op bedrijfsniveau te vereenvoudigen. Verder kunnen taken in verband met het beheer van complexe plannen uitbesteed worden aan gespecialiseerde derden.

Conclusie

Het cafetariaplan biedt de werkgever een loonpakket aan het marktconforme tarief en zonder extra kosten. Je werknemers stellen het op prijs dat er rekening wordt gehouden met hun behoeften, wat ze aan je bedrijf zal binden en hun productiviteit zal verhogen. Je kan eveneens nieuw talent aantrekken en je loonkost optimaliseren.

De werknemer ontvangt op zijn beurt een loonpakket dat volgens zijn of haar behoeften is samengesteld en dat in de loop van tijd kan evolueren, maar het beste van alles is dat hij of zij de vrijheid heeft te kiezen wat bij hem of haar past.


Alban Gaffori

Geschreven door Alban Gaffori

Alban is a notorious multi-tasker and a pioneer in using digital technologies to reinvent today’s recruitment. Big believer in Smart Recruiting® as a tool to match top talent with the right employers. Privately a fan of mountain biking and hiking, he loves to travel to the four corners of the world.